James Mackintosh Gold or wheelbarrows full of euros?