Kane Cuenant, Skolkovo My MBA programme takes me to China